RCKiK w Białymstoku

Adres
Białystok 15-950, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
Telefon
857456301-Rejestracja Dawców, 857447005-Ekspedycja (wydawanie krwi do szpitali), 857456316-kontener(badania lab. w tym na COVID)
Fax
857456318, 885 77 87 97 - Badania serologiczne dla szpitali, 857447002 - Sekretariat, 857447133 - FAX
Email
sekretariat@rckik.bialystok.pl
Opis

Godziny rejestracji: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 14.30; w środy: 7.00 - 17.30

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku posiada system Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO9001:2009 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez BVC Polska

Zakres udzielanych świadczeń w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku:

-        pobieranie krwi i jej składników,

-        badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi,

-        badania diagnostyczne kandydatów na dawców krwi i dawców krwi,

-        orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników,

-        orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza od dawców
            immunizowanych,

-        wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania osocza do produkcji
            immunoglobuliny antyRhD i anty HBs,

-        ustalenie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu,

-        udzielenie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw
           dla zdrowia dawcy,

-        udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, lekami
           krwiopochodnymi, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych,

-        wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa,

-        wykonywanie badań:

«                laboratoryjnych badań diagnostycznych,

«                badań zgodności tkankowej,

«                mikrobiologicznych badań laboratoryjnych,

-        pobieranie i przechowywanie komórek krwiotwórczych,

-          badanie lekarskie kwalifikujące potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,

-          badanie lekarskie kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych do procedur zleconych przez Poltransplant,

-          badanie kontrolne dawców po zabiegu pobrania komórek krwiotwórczych.

 

 

RCKiK w Białymstoku prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

 

 Struktura
Dyrekcja
Dział Dawców i Ekspedycji
Dział Pobierania i Preparatyki Krwi
Dział Immunologii Transfuzjologicznej i Dział Laboratoryjny
Dział Zapewniania Jakości
Dział Eksploatacyjno - Administracyjny
Dział Finansowo - Księgowy
Sekcja Kadrowo - Płacowa
Sekretariat
Ochrona Danych Osobowych - Inspektor Ochrony Danych oraz klauzule informacyjne