Sekcja Kadrowo - Płacowa

Adres
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
Telefon
857456348 857456346
Fax
857447133
Email
epazulak@rckik.bialystok.pl
Opis

Kierownik Sekcji: mgr Ewa Pazulak