Praca

1.  O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Informatyk – Pracownik ds. eksploatacji aparatury medycznej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Informatyk – Pracownik ds. eksploatacji aparatury medycznej  - 1 osoba

Wymiar etatu:  pełny

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku i Terenowe Oddziały.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe,

-          doświadczenie na stanowisku informatyka – min. 3 lata,

-          doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi i serwerami,

-          instalacja i konfiguracja komputerów i urządzeń,

-          zarządzanie sprzętem (systemy wewnętrzne oraz klienckie) wraz z prowadzeniem dokumentacji serwisowej,

-          doświadczenie w administrowaniu siecią teleinformatyczną opartą o urządzenia Cisco,

-          znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem  systemów  i  sieci komputerowych,

-          Zarządzanie Active Directory oraz systemami z rodziny MS Windows, Linux,

-          Administrowanie środowiskiem VMware i Citrix oraz urządzeń do ochrony sieci,

-          znajomość topologii sieci komputerowych, protokołów sieciowych,

-          doświadczenie w administrowaniu maszynami wirtualnymi, serwerami www oraz FTP,

-          umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wymagania pożądane:

-          doświadczenie w pracy w sektorze ochrony zdrowia,

-          doświadczenie w integrowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych,

-          znajomość prawa zamówień publicznych,

-          doświadczenie w administrowaniu bazami danych,

-          umiejętność tworzenia, administrowania i serwisowania stron internetowych,

-          znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.

-          umiejętność rozwiązywania problemów z szeroko rozumianym sprzętem.

Główne obowiązki:

-          utrzymanie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej (serwery, macierze, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe) w siedzibie RCKiK w Białymstoku i Terenowych Oddziałach,

-          nadzór nad systemami backupu, monitorowanie infrastruktury, archiwizowanie oraz weryfikowanie kopii zapasowych,

-          nadzór, konfiguracja i serwisowanie sprzętu informatycznego i współpracujących z nim urządzeń,

-          wsparcie użytkowników i rozwiązywanie problemów technicznych,

-          bieżący nadzór nad  użytkowanym oprogramowaniem komputerowym,

-          administracja i aktualizacja baz danych,

-          zarządzanie urządzeniami sieciowymi i wprowadzanie niezbędnych zmian w konfiguracji LAN, WAN, WiFi, VPN,

-          monitorowanie infrastruktury serwerowej,

-          administrowanie systemami Vmware, Citrix, Windows Server, Linux.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór w załączeniu.

Termin do którego należy składać dokumenty: 12.12.2023 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać:

      w wersji papierowej na adres:

RCKiK w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

kadry@rckik.bialystok.pl

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt:

Kierownik Działu E-A – mgr Anna Tokarska, tel. 85 74 56 329

Kierownik Sekcji K-P - mgr Ewa Pazulak, tel. 85 74 56 348

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.  O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent – 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w  Łomży lub Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – analityka medyczna,

-          prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

-          aktualne uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Wymagania pożądane:

-          co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej,

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:

-          wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,

-          obsługa systemów informatycznych.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór w załączeniu.

Termin do którego należy składać dokumenty:  15.12.2023 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać:

      w wersji papierowej na adres:

RCKiK w Białymstoku pok. nr 219

ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

kadry@rckik.bialystok.pl

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt: 

Kierownik T.O. w Łomży - dr med. Anna Ogrodnik-Wycik - 86 47 33 378

Kierownik T.O w Bielsku Podlaskim – dr med. Joanna Boużyk-Szutkiewicz – 85 730 24 22

Kadry - mgr Ewa Pazulak – 85 74 56 348

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.  O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Pielęgniarka / Pielęgniarz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów  na  stanowisko:

Pielęgniarka / Pielęgniarz  – 1 osoba.

Wymiar etatu:  niepełny, tj. ¾ etatu – umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży.

Wymagania konieczne:

-          tytuł pielęgniarki / pielęgniarza,

-          prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza,

-          bardzo dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:

-          doświadczenie w pracy w służbie krwi,

-          znajomość obsługi komputera,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          zaangażowanie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

-          miła aparycja,

-          samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia,

-          dyspozycyjność.

Główne obowiązki:

-          pobieranie krwi pełnej i jej składników w siedzibie oraz na ekipach wyjazdowych,

-          nadzór nad dokumentacją,

-          nadzór nad sprzętem ekipowym.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór w załączeniu.

Termin do którego należy składać dokumenty:  06 grudzień  2023 r.

Dodatkowe informacje:

1. Oferty należy składać:

a)  w wersji papierowej osobiście lub pocztą na adres:

RCKiK w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

Kadry - pokój nr 219, II piętro

b)  drogą elektroniczną na adres mailowy:  kadry@rckik.bialystok.pl

2. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone.

3. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

kontakt: Kierownik T.O. w Łomży -  dr Anna Ogrodnik – tel. 86 47 33 378 , 86 47 33 376