Praca

O F E R T A      P R A C Y

Na stanowisko:  Młodszy Asystent / Asystent  - mgr farmacji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku poszukuje kandydatów    na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent – mgr farmacji  – 1 osoba.

Wymiar etatu:  pełny,

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Białymstoku.

Wymagania konieczne:

-          wykształcenie wyższe – mgr farmacji,

Wymagania pożądane:

-          dyspozycyjność (praca w godzinach od 08.00 do 19.30, z przesunięciami czasowymi,  po 7,35  każdego dnia).

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          skrupulatność i dokładność w działaniu,

-          rzetelność i solidność,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.

Główne obowiązki:

-          Zwalnianie krwi i jej składników

-          Wykonywanie procedur w zakresie preparatyki podstawowej krwi pełnej

-          Wykonywanie procedur w zakresie preparatyki specjalistycznej krwi i jej składników.

-          Kontrola temperatury urządzeń chłodniczych manualna i w zakresie centralnego monitoringu temperatur.

-          Udział w przygotowywaniu wysyłek osocza do frakcjonowania.

Wymagane dokumenty:

-          kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i doświadczenie,

-          CV i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin do którego należy składać dokumenty:  25.04.2024 r.

Dodatkowe informacje:

-          oferty należy składać:

      w wersji papierowej na adres:

RCKiK w Białymstoku pok. nr 302/303

ul. M. C. Skłodowskiej  23

15-950 Białystok

lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

kadry@rckik.bialystok.pl

-          nadesłanych dokumentów nie zwracamy – oferty odrzucone zostaną zniszczone,

-          oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

-          skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt: 

Dr n. med. Anna Rogowska – 85 74 56 362

Mgr Ewa Pazulak - 85 74 56 348