Certyfikat

Nasze laboratorium dążąc do utrzymania wysokiej jakości i wiarygodności wyników badań posiada system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, a także uczestniczy w Programach Kontroli Jakości organizowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe.

Posiadamy następujące certyfikaty:

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania RCKiK w Białymstoku

z wymogami normy ISO 9001:2000 wystawiony przez BVQI

 

Certyfikat uczestnictwa RCKiK w Białymstoku w międzynarodowym programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli wybranych badań diagnostycznych wystawiony przez Labquality.

 

Certyfikat uprawniający Pracownie Biologii Molekularnej RCKiK w Białymstoku do wykonywania badań osocza metodami biologii molekularnej wystawiony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii