Współpraca z klientami instytucjonalnymi

Polecamy nasze usługi praktykom lekarzy rodzinnych, niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz innym jednostkom służby zdrowia na korzystnych warunkach.

Z każdą placówką podpisujemy indywidualną umowę, która szczegółowo określa warunki współpracy i ceny badań.
W ramach indywidualnej umowy oferujemy:

  • odbieranie pobranego materiału,

  • dostarczanie wyników,

  • dostarczanie odpowiednich probówek, pojemników do pobierania i transportowania materiału,

  • możliwość pobierania materiału w naszym laboratorium,

  • wykonywanie badań w trybie CITO!

  • zbiorczy rachunek na koniec miesiąca, który obejmuje wykaz wykonanych badań