Wyniki rekrutacji

Białystok, 10.04.2024 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ogłasza rozstrzygnięcie konkursu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego.

  1. Nazwa i adres udzielającego zamówienia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  1. Wynik konkursu - w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

Pakiet I – RCKiK w Białymstoku

-          Stępińska Justyna,

-          Nowak Olga,

-          Wojdakowska Beata,

-          Jakubiuk Anna,

-          Wasilewska Natalia,

-          Żurakowska Marta,

-          Leszko Katarzyna.

Pakiet II – RCKiK w Białymstoku  T.O. w Łomży

-          Marciniak Agnieszka.

Pakiet III – RCKiK w Białymstoku  T.O. w Hajnówce

-          Weremijewicz Katarzyna,

-          Jakubiuk Anna

Pakiet IV – RCKiK w Białymstoku  T.O. w Suwałkach

-          Dęby Joanna,

-          Grygoruk Helena,

-          Masianis-Zabłocka Magdalena.

  1. Zawarcie umowy

Osoby wymienione w Pakiecie I proszone są o zgłoszenie się do Sekcji Kadr RCKiK pokój nr 302/303, w dniach 22-24.04.2024 r. celem podpisania umowy. Pozostałe  umowy zostaną przesłane do Terenowych Oddziałów.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Białystok, 10.04.2024 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Ogłasza rozstrzygnięcie konkursu

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego.

  1. Nazwa i adres udzielającego zamówienia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  1. Wynik konkursu - w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

Pakiet I – RCKiK w Białymstoku

-          Przesmycki Mateusz

  1. Zawarcie umowy

Osoba wymieniona w Pakiecie I proszona jest o zgłoszenie się do Sekcji Kadr RCKiK pokój  nr 302/303, w dniach 22-24.04.2024 r. celem podpisania umowy.