Wyniki rekrutacji

OGŁOSZENIE

Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

o unieważnieniu naboru na stanowisko: Informatyk

  Z dniem 27.11.2023 r. unieważniam postępowanie w sprawie naboru na stanowisko: Informatyk.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROTOKÓŁ

z wstępnej rekrutacji z  dnia  28.11.2023 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko: 

specjalista ds. administracyjnych i zaopatrzenia

Na stanowisko specjalista ds. administracyjnych i zaopatrzenia wpłynęło do RCKiK  w Białymstoku  siedem ofert:  

1. Pani Izabela Tarasiuk,

2. Pani Kamila Czajkowska,

3. Pani Marta Fiedorczuk,

4. Pan Michał Ochocki,

5. Pan Lech Zawadzki,

6. Pan Mateusz Herman,

7. Pan Piotr Zagrzywiec.

Komisja w składzie:

  1. Mgr Anna Lisowska – przewodniczący,
  2. Mgr Anna Tokarska – z-ca przewodniczącego,
  3. Mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym do dalszego procesu rekrutacji zakwalifikowała następujące osoby:

1. Pani Kamila Czajkowska,

2. Pani Marta Fiedorczuk.

Uzasadnienie:

Zakwalifikowani do dalszego procesu rekrutacji kandydaci najbardziej odpowiadają wymaganiom zawartym w ofercie pracy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROTOKÓŁ

zamykający rekrutację z  dnia  28.11.2023 r.

dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko: 

specjalista ds. administracyjnych i zaopatrzenia

Komisja w składzie:

  1. Mgr Anna Lisowska – przewodniczący,
  2. Mgr Anna Tokarska – z-ca przewodniczącego,
  3. Mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

po przeprowadzeniu w dniu  28  listopada  2023 r.  rozmów kwalifikacyjnych z następującymi kandydatami: 

1. Panią Kamilą Czajkowską,

2. Panią Martą Fiedorczuk,

na stanowisko  specjalista ds. administracyjnych i zaopatrzenia

wybrała Panią Martę Fiedorczuk.

Uzasadnienie:

Pani Marta Fiedorczuk w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała wysoki poziom wiedzy w zakresie zadań wymaganych w ofercie pracy. Kandydatka posiada pożądane kwalifikacje   i cechy charakteru do pracy na proponowanym  stanowisku.