Wyniki rekrutacji

PROTOKÓŁ

zamykający rekrutację z  dnia  24.11.2022 r.

Dotyczący procesu rekrutacji na stanowisko:  młodszy asystent / asystent.

Komisja w składzie:

  1. Dr n. med. Agnieszka Żebrowska – przewodniczący,
  2. Mgr Elżbieta Kunicka – z-ca przewodniczącego,
  3. Mgr Ewa Pazulak – sekretarz,

po przeprowadzeniu w dniu  23  listopada  2022 r.  rozmów kwalifikacyjnych z następującymi kandydatami:                          

1. Panią Oksaną Jarocewicz

2. Panią Katarzyną Młodzianowską

na stanowisko  młodszy asystent / asystent

wybrała Panią  Oksanę Jarocewicz

Uzasadnienie:

Pani Oksana Jarocewicz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała wysoki poziom wiedzy w zakresie zadań wymaganych w ofercie pracy, wykazała doświadczenie zawodowe w jednostce służby krwi. Kandydatka posiada pożądane kwalifikacje i cechy charakteru do pracy  na  proponowanym  stanowisku.