Krew

Krew jest tkanką składającą się z części płynnej czyli osocza oraz komórek do których zaliczamy: krwinki czerwone, białe i płytkowe.

Całkowita objętość krwi krążącej w ludzkim organizmie dorosłego człowieka wynosi ok. 5 litrów czyli ok. 8% masy ciała.

Za pośrednictwem krwi dostarczane są wszystkim komórkom ustroju substancje odżywcze i tlen, a odprowadzane produkty przemiany materii i dwutlenek węgla.

Krew rozprowadza również szereg hormonów i odgrywa ważną rolę w powstawaniu i utrzymaniu odporności.