Ochrona Danych Osobowych - Inspektor Ochrony Danych oraz klauzule informacyjne

Adres
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
Telefon
857456323
Fax
857447133
Email
iod@rckik.bialystok.pl
Opis