Dyrekcja

Adres
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
Telefon
857447002
Fax
857447133
Email
sekretariat@rckik.bialystok.pl
Opis

prof. dr hab. Piotr Marek radziwon

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

Dyrektor

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

 

mgr Anna Lisowska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno -Administracyjnych

 

lek. med. Dariusz Średziński
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych