Dział Dawców i Ekspedycji

Adres
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
Telefon
857456309
Fax
Email
bradziwon@rckik.bialystok.pl
Opis

Kierownik Działu: dr n. med. Barbara Boczkowska - Radziwon