Zamówienie publiczne

Dostawa urządzenia do rozmrażania osocza ZP/KC-11/2019
ZP/KC-11/2019
2019-05-24
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-06-06