Aktualność

Informacja o zamknięciu postępowania
Bartosz Szutkiewicz
środa, 12 września 2018

Dotyczy: postępowania na sprzedaż urządzenia medycznego, tj. Analizatora Immunohematologicznego „GALILEO” prowadzonego w trybie publicznego przetargu ofertowego ogłoszonego na stronie internetowej Sprzedającego: www.rckik.bialystok.pl oraz w siedzibie RCKiK w Białymstoku na tablicy ogłoszeń w dniu 24.08.2018 r. 

Sprzedający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż do dnia składania ofert, tj. 10.09.2018 r. do godz. 1100, do siedziby Sprzedającego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku nie wpłynęła żadna oferta na zakup urządzenia medycznego, tj. analizatora immunohematologicznego „GALILEO”.

Informacja o zamknięciu postępowania