Zamówienie publiczne

Wymiana urządzeń węzła cieplnego oraz przebudowa i rozbudowa pomieszczeń technicznych w części piwnicy budynku RCKiK w Białymstoku ZP/TP-6/21
ZP/TP-6/21
2021-04-16
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2021-06-11