Zamówienie publiczne

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/TP-5/21
ZP/TP-5/21
2021-04-01
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2022-05-04