Zamówienie publiczne

Budowa zadaszenia przy wejściu głównym do budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Suwałkach ZP/KC–22/2020
ZP/KC–22/2020
2020-10-29
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2020-11-06