Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-4/2020
ZP/KC-4/2020
2020-04-08
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2020-04-27