Zamówienie publiczne

Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20
ZP/PN-6/20
2020-03-25
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2020-06-02