Zamówienie publiczne

Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych ZP/KC-13/2019
ZP/KC-13/2019
2019-06-26
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-07-09