Zamówienie publiczne

Dostawa wody w butlach galonowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę ZP/KC-8/2019
ZP/KC-8/2019
2019-05-20
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-06-06