Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań koaguologicznych na analizatorze Alpha Ceveron ZP/KC-9/2019
ZP/KC-9/2019
2019-05-16
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2019-05-28