Zamówienie publiczne

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowych PZ22 i PZ23 - ZP/KC-7/2019
ZP/KC-7/2019
2019-05-15
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-05-23