Zamówienie publiczne

Dostawa zamrażarki szokowej do zamrażania osocza ZP/PN-5/19
ZP/PN-5/19
2019-04-16
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2019-06-06