Zamówienie publiczne

Dostawa specjalistycznych samochodów osobowo - dostawczych do transportu krwi i jej składników ZP/PN–24/15
ZP/PN – 24/15
2015-10-05
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2015-10-15