Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza oraz pojemników pustych a 1000 ml do zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza do posiadanych przez Zamawiającego separatorów osoczowych Autopheresis-C firmy Fenwal Inc. ZP/WR-20/15
ZP/WR-20/15
2015-08-07
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel (85) 745 63 42
2015-08-21
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia