Zamówienie publiczne

Dostawa w pełni automatycznego analizatora koaguologicznego wraz z odczynnikami ZP/PN-13/15
ZP/PN-13/15
2015-04-09
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2015-05-13
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia