Kwestionariusze dla dawców

I N F O R M A C J A

 

 

Uprzejmie informuję, iż sprawy związane z uzyskaniem tytułu „Honorowego Dawcy Krwi” i „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” oraz odznaki „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu”, a także innych przywilejów, reguluje Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 


 

Informacja o zwrocie kosztów podróży HDK, ZHDK zawarta w pliku załącznika (pdf).