Aktualność

Wręczenie odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Bartosz Szutkiewicz
wtorek, 27 października 2015

W dniu 22 października 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Krwiodawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, zostały wręczone odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie.

Odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wręczyła Pani Anna Łukasik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani dr n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

Podczas uroczystości Pani wiceminister Anna Łukasik wyraziła głęboką wdzięczność i szacunek Honorowym Dawcom Krwi za zasługi w niesieniu pomocy i ratowania życia drugiemu człowiekowi oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających się Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Pani Dyrektor Jolanta Antoniewicz-Papis podziękowała Krwiodawcom za godną naśladowania postawę i propagowanie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa.

Uroczystość wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie uświetnił występ artystów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

***

Serdecznie zapraszamy do przeczytania informacji o ww. wydarzeniu oraz do obejrzenia zdjęć z uroczystości na stronie Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/honorowi-krwiodawcy-odznaczeni

Wręczenie odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”