Aktualność

Praktyki w administracji rządowej
Arkadiusz Gmitrzak
poniedziałek, 15 czerwca 2015

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku można uzyskać pod numerem telefonu 85 7456 348 oraz adresem mailowym: epazulak@rckik.bialystok.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

Praktyki w administracji rządowej