Aktualność

INFORMACJA DLA LEKARZY GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW ORAZ KOBIET CIĘŻARNYCH
Arkadiusz Gmitrzak
wtorek, 08 lipca 2014

Pragniemy  poinformować, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prowadzi rekrutację kobiet do 20 tygodnia ciąży w ramach grantu PREVFNAIT „Przeciwdziałanie alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków w Polsce” finansowanego z funduszy Polsko-Norweskiej Współpracy Naukowej.

W ramach tego projektu będą przeprowadzone nieodpłatne badania antygenu HPA-1a u kobiet w ciąży, pozwalające na ustalenie ryzyka  alloimunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka(AIMP/N). Informacje o prowadzonych badaniach znajdują się na stronie: www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl.

Kobiety HPA-1a ujemne będą miały w ramach grantu wykonywane badania przeciwciał anty-HPA-1a. Kobiety, u których będą wykryte przeciwciała, otrzymają propozycję objęcia opieką w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP Szpital Bielańskiego w Warszawie. Poród u kobiet HPA-1a ujemnych bez przeciwciał, ze względu na potencjalne ryzyko małopłytkowości u noworodka powinien odbyć się w szpitalu położniczo-ginekologicznym o wysokim stopniu referencyjności.

Do wykonania pierwszego badania potrzeba 4 ml krwi pobranej na EDTA. Skierowanie na badanie nie jest wymagane. Pobranie krwi może odbyć się w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, a także w innych punktach pobrań wymienionych na stronie: www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl

W CELU POBRANIA W/W PRÓBKI KRWI NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO UPRZEJMIE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ LUB KIEROWANIE PACJENTEK DO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 23, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.00-14.30, WE ŚRODY OD 7.00 DO 17.30.

INFORMACJA DLA LEKARZY GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW ORAZ KOBIET CIĘŻARNYCH