Aktualność

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Arkadiusz Gmitrzak
środa, 02 lipca 2014

Sprzedający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż w dniu 26.06.2014 r. w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu na sprzedaż urządzeń laboratoryjnych została wybrana oferta najkorzystniejsza Oferenta:

 Oferta nr 1:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

wartość oferty netto: 76 120,00 zł

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ