Aktualność

Publiczny przetarg ofertowy
Arkadiusz Gmitrzak
czwartek, 05 czerwca 2014

Białystok, dnia 05.06.2014 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń laboratoryjnych:

1)      Prasa automatyczna do preparatyki krwi Compomat G4 – 3 szt.

2)      Kompresor do pras automatycznych CW 50/10 AL – 1 szt.

3)      Separator komórkowy COM.TEC – 2 szt.

 

Termin składania ofert 24.06.2014 r. godz. 1200

Termin otwarcia  ofert 24.06.2014 r. godz. 1215

 

Informacje tel. 85 74-56-347, e-mail - mtraczyk@rckik.bialystok.pl lub na tablicy ogłoszeń  sprzedającego.

 

Publiczny przetarg ofertowy