Aktualność

Wampiriada 2013 w Białymstoku
Bartosz Szutkiewicz
środa, 15 maja 2013

,,Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo” to cykliczny projekt, organizowany przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów w porozumieniu z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jego celem jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego trybu życia wśród studentów. 

Już 19 maja rozpocznie się kolejna, wiosenna edycja tej inicjatywy. Oddać krew oraz zapisać się do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych, Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej można będzie na białostockich uczelniach wyższych oraz Rynku Kościuszki.

 

Organizator, wraz z partnerami projektu, przygotował wiele atrakcji. Podczas pierwszego dnia ,,Wampiriady”, w niedzielę 19 maja, na Rynku Kościuszki odbędą się pokazy białostockich kuglarzy, natomiast 21 maja, we wtorek, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku będzie można zbadać m.in. poziom cukru, ciśnienie, słuch, konflikty serologiczne czy też dokonać przeglądu jamy ustnej. 

Każdy krwiodawca, który odda krew podczas ,,Wampiriady” może też liczyć na pamiątkową koszulkę. Więcej informacji na oficjalnym fanpage białostockiej edycji projektu: https://www.facebook.com/Wampiriada.Bialystok

Projekt został objęty Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Rektora Uniwestytetu w Białymstoku, Rektora Uniwestytetu Medycznego w Białymstoku, Rektora Politechniki Białostockiej, Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Wampiriada 2013 w Białymstoku