Aktualność

Konkurs Bezpieczne Lato 2013
Bartosz Szutkiewicz
czwartek, 02 maja 2013

W dniach 01.06.2013 - 30.09.2013 odbędzie się konkurs pt. "Bezpieczne Lato 2013". 

Co roku w okresie urlopowym występuje bardzo duże zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew i jej składniki, a jednocześnie liczba różnych wypadków nie maleje.
Przykładem lat ubiegłych SHDK w Białymstoku, SHDK Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Czerwony Krzyż oraz RCKiK w Białymstoku organizują konkurs letni "Bezpieczne Lato 2013".
Do udziału w konkursie letnim uprawnione są wszystkie osoby, które między 1 czerwca 2013 - a 30 września 2013 r.oddadzą przynajmniej dwukrotnie honorowo krew lub jej składniki w placówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, na terenie województwa podlaskiego lub podczas wyjazdowych akcji pobierania krwi.
Celem konkursu letniego jest promocja honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do oddawania krwi w okresie letnim.
Honorowym patronem akcji "Bezpieczne Lato 2013" jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Konkurs Bezpieczne Lato 2013