Aktualność

KOMUNIKAT NCK
Bartosz Szutkiewicz
piątek, 25 stycznia 2013

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie wdrożonego, od 1 stycznia 2013 roku, internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne
w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy
Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że dopuszczamy do 30 września 2013 roku możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie.

Wszelkie wątpliwości, w tym wątpliwości natury technicznej, należy rozstrzygać mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Utrudnienia natury technicznej nie mogą powodować ograniczenia dostępności tych leków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

KOMUNIKAT NCK