Aktualność

Profilaktyka 40 PLUS
Bartosz Szutkiewicz
piątek, 02 lipca 2021

RCKiK w Białymstoku prowadzi prace przygotowawcze związane z przystąpieniem do programu Profilaktyka 40 PLUS.O możliwości wykonana badań w RCKiK w Białymstoku poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

 

Serdecznie zachęcamy do wykonania bezpłatnych, profilaktycznych badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. 

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus


Profilaktyka 40 PLUS