Aktualność

Spoty promujące honorowe krwiodawstwo
Bartosz Szutkiewicz
piątek, 04 września 2020

Serdecznie zapraszamy do oglądania i dzielenia się opiniami na temat najnowszych spotów promujących honorowe krwiodawstwo. 

Spoty zrealizowane zostały w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 - 2020".

Spoty promujące honorowe krwiodawstwo