Aktualność

Możliwość wykonania badań serologicznych w TO w Suwałkach oraz Łomży
Bartosz Szutkiewicz
poniedziałek, 06 lipca 2020

Uprzejmie informujemy o przywróceniu możliwości wykonania badań serologicznych (tj. grupa krwi z p/c z 1 próbki, grupa krwi z p/c z 2 próbek, grupa krwi z p/c z 2 próbek z krewkartą, pobranie krwi, PTA, BTA, odpis wyniku, wydanie krewkarty, grupa krwi ukł. ABO, Rh z identyfikacją p/c odpornościowych, oznaczenie miana p/c odpornościowych) w Terenowym Oddziale w Suwałkach oraz Terenowym Oddziele w Łomży.

Badania można wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 14.00.

Brak możliwości płatności kartą. Koszt badań zgodnie z cennikiem http://www.rckik.bialystok.pl/Pages/Page/8

Możliwość wykonania badań serologicznych w TO w Suwałkach oraz Łomży