Aktualność

Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi
Bartosz Szutkiewicz
wtorek, 14 czerwca 2016

Serdecznie zapraszamy na obchody Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi. Uroczystość odbędzie się dn. 14.06.2016 w siedzibie RCKiK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 23 o godz. 11.00, w sali konferencyjnej.

W ramach uroczystości zostaną wręczone odznaczenia państwowe. Ponadto zasłużone osoby oraz instytucje otrzymają: Złote Krople (nagrody specjalne Dyrektora RCKiK w Białymstoku), Kryształowe Dyplomy, Pamiątkowe Medale dla Dawców z bardzo dużym litrażem oraz dyplomy i podziękowania dla osób zaangażowanych w propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa.

RCKiK w Białymstoku pobrało w 2015 roku 73 490 donacji krwi i jej składników, co jest wspaniałym wynikiem. W województwie podlaskim na 1000 mieszkańców przypada średnio 51 donacji krwi pełnej, co pokazuje niezwykłą w skali kraju (31 donacji na 1000 mieszkańców ) ofiarność naszej społeczności.

RCKiK w Białymstoku systematycznie realizuje program budowy własnych budynków Terenowych Oddziałów w celu poprawienia komfortu obsługi dawcy. W latach 2014-2015 zostały wybudowane i otwarte 2 nowe budynki Terenowych Oddziałów w Bielsku Podlaskim oraz w Suwałkach. Aktualnie prowadzimy podobną inwestycje w Hajnówce.

Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi