Aktualność

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Arkadiusz Gmitrzak
środa, 30 marca 2016

Sprzedający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż w dniu 24.03.2016 r. w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu na sprzedaż Fiata Scudo została wybrana oferta najkorzystniejsza Oferenta:

Oferta nr 1:

F.H.U. HIT Marek Orlikowski,

Wola Kiedrzyńska,

ul. Mykanowska 125,

42-202 Częstochowa

wartość oferty brutto: 22 657,00 zł

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ