Aktualność

Finał konkursu Bezpieczne Lato
Bartosz Szutkiewicz
poniedziałek, 30 listopada 2015

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku, Podlaski Oddział Okręgowy PCK w Białymstoku i SHDK Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej pragną ogłosić wyniki konkursu letniego „Bezpieczne Lato 2015”.

Konkurs swoim patronatem objął Prezydent Miasta Białegostoku.

Do udziału w konkursie letnim uprawnione były wszystkie osoby, które między 1 czerwca 2015 r., a 30 września 2015 r. oddały przynajmniej dwukrotnie honorowo krew lub jej składniki w placówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku na terenie województwa podlaskiego lub podczas wyjazdowych akcji pobierania krwi.

Celem konkursu letniego była promocja honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do oddawania krwi w okresie letnim.

Ogółem do konkursu letniego w 2015 roku na terenie województwa podlaskiego uprawnionych zostało 4738 osób. Pobrano 10644 donacji, w tym 3991 donacji podwójnych. Pozostałe donacje pobrano po więcej niż 2 razy. Więcej niż 2 donacje oddało 715 osób. Po 3 donacje - 424 osoby, po 4 donacje - 173 osoby, powyżej czterech donacji oddało 118 osób. Pozyskano 4790 litrów krwi, a w konkursie udział wzięło około 2690 dawców pierwszorazowych.

W podziękowaniu za dar krwi uczestnicy konkursu otrzymali 4 nagrody główne i 82 szt. upominków.

Sponsorami konkursu byli:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Polska Grupa Energetyczna Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, Bank Spółdzielczy w Białymstoku, ul. Zamenhofa oraz ofiarodawca anonimowy.

 

Nagroda główna: Huszcza Ewa Dorota

Druga nagroda: Łada Szymon

Trzecia nagroda: Święczkowski Dariusz

 

Pozostałe nagrody i upominki:

Ziarko Adam

Kołosowski Mariusz

Muszyński Adrian

Powichrowski Andrzej Henryk

Sokólski Tomasz

Rakowski Mirosław

Perkowski Tomasz Janusz

Rozio Marek

Andrejuk Krzysztof

Baranowski Konrad

Śpiewak Krzysztof Dariusz

Rogowski Marek

Kulesza Sylwia

Cimoszko Dariusz

Żak Marian

Toruniak Marian Sylwester

Topczewski Leszek

Filipiuk Dariusz

Przywara Paweł

Karski Jarosław Janusz

Zachowicz Mateusz

Szydłowski Radosław Konrad

Suchodoła Patryk 

Mironow Filip

Lubecki Stanisław

Kowalczuk Maciej

Milewski Łukasz

Lesiak Piotr Stanisław

Okuła Andrzej

Grygorowicz Jacek

Jurkowski Piotr

Galej Beata

Siejwa Kamil

Całek Andrzej Marek

Tkaczyk Adrian

Świętkowski Przemysław

Statkiewicz Stanisław

Chodkowski Sebastian

Adamowski Adam

Mikłasz Mirosław

Sawicki Tadeusz

Walesiuk Andrzej

Jurczuk Marcin

Bokiniec Antoni

Wasiluk Michał

Kupszta Daniel

Maksimczyk Adrian

Sarosiek Kamil

Nartowicz Miłosz

Płońska Karolina

Bańkowski Tomasz

Słoma Mariusz

Ancik Gabriel

Adamski Jarosław

Zawadzki Grzegorz

Wnuszyński Marek

Mazo Adam

Sawczuk Mateusz

Sidorowicz Wojciech

Kuryś Jerzy

Kochanowski Tomasz

Zaniewski Mateusz

Sienkiewicz Tomasz

Gołowaczyk Leszek

Morgownik Justyna

Mogielnicki Grzegorz

Boroński Michał

Łuczaj Maciej Rafał

Pieńkowski Wiesław Sławomir

Kownacki Tomasz

Sokołowski Paweł

Petelczyc Tadeusz

Tomaszczyk Stanisław

Roszczyc Adrian

Mojżesz Kamil

Adamowicz Jerzy

Grochowski Maciej

Dmochowski Grzegorz

Kiślak Sławomir

Bielonko Mariusz 

Stypułkowska Hanna

Drobnikowski Daniel

Czabaj Marcin

Walesiuk Adam

Masalski Kamil

Seliwoniuk Damian

Kulesza Agnieszka

Krupienik Adam

Moskwa Zenon

Gieniusz Wojciech

Szymczuk Marcin

Bielska Monika

Stadnik Sebastian

Filipiuk Dariusz

Broniszewski Adrian Paweł

 

Uwaga!

Zgodnie z regulaminem konkursu „Bezpieczne Lato 2015”, uczestnik konkursu powinien zgłosić się po odbiór nagrody lub upominku osobiście najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od dnia 27.11.2015 r. W przypadku niezgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym roszczenie o jej wydanie wygasa.

Więcej informacji pod nr tel. 608-819-120.

Finał konkursu Bezpieczne Lato