Zamówienie publiczne

Dostawa 0,9% roztworu NaCl oraz płynu antykoagulacyjnego ACD-A ZP/TP-15/24; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e12bcd1-1903-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
ZP/TP-15/24
2024-05-28
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2024-05-28