Zamówienie publiczne

Dostawa środków czystości oraz produktów jednorazowego użytku - ZP/TP-12/24; Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24eb763b-021e-11ef-b81b-aebd110f5279
ZP/TP-12/24
2024-05-02
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2024-05-02