Zamówienie publiczne

Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi - ZP/TP-9/24; Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19d50e39-e843-11ee-a01e-f641a8763d5f
ZP/TP-9/24
2024-03-22
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2024-03-22