Zamówienie publiczne

Dostawa cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem oraz kalibratorów, materiałów zużywalnych i odczynników - ZP/TP-8/24; Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f74d1c9-e11a-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
ZP/TP-8/24
2024-03-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2024-03-15