Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek termotransferowych ZP/TP-6/24 Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca7b6e81-cbe5-11ee-a84d-d63fc4d19e65
ZP/TP-6/24
2024-02-19
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2024-02-19