Zamówienie publiczne

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników RCKiK w Białymstoku ZP/TP-2/24 Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1393d5b9-c676-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
ZP/TP-2/24
2024-02-12
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2024-02-12