Zamówienie publiczne

Dostawa pojemników na odpady medyczne oraz worków foliowych na odpady medyczne i chemiczne - ZP/TP-3/24. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ee66d43-baa6-11ee-9897-f6855eb846c0
ZP/TP-3/24
2024-01-24
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2024-01-24