Zamówienie publiczne

Dostawa separatorów osoczowych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dostawą zestawów i pojemników (...) ZP/PN-28/23: Link do post.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b1bba5a-7fa3-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZP/PN-28/23
2023-11-21
Dziennik Urzędowy
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2023-11-21