Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów odczynnikó oraz usługa wykonania przeglądu, konserwacji i naprawy licznika ADAM rWBC2 ZP/TP-30/23 ; link do post.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e8c0cf7-6bf0-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZP/TP-30/23
2023-10-16
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-10-16