Zamówienie publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - ZP/TP-26/23; link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a6d283c-5221-11ee-a60c-9ec5599dddc1
ZP/TP-26/23
2023-09-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2023-09-15